منو داخلي
متخصصان
    معرفی متخصصان مرکز:
 

دکتر حمیدرضا احمدخانیها

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

CV

ٍٍE.mail: dr_ahmadkhaniha@yahoo.com

 

   
 

دکتر مسعود احمدزاد اصل

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: m.ahmadzad@gmail.com

     
   

دکتر ماریه اسلامی موید

تخصص: نورولوژی

 

     
 

دکتر شیوا ثریا

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

     
 

دکتر امیرحسین جلالی ندوشن

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

 E.mail: jalali.ah@iums.ac.ir

     
   

دکتر مهشید رابطیان

تخصص: فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

 

     
   

دکتر مریم رسولیان

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: rasoulian.m@gmail.com

     
   

دکتر محمدرضا شالبافان

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

 E.mail: drmrsh@gmail.com

     
 

دکتر سید وحید شریعت

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: shariat.v@iums.ac.ir

     
 

دکتر بهنام شریعتی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

E.mail: sh behnam@yahoo.com

     
 

دکتر امیر شعبانی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: am.shabani@gmail.com

     
 

دکتر منصور صالحی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: mansour.salehi@gmail.com

     
 

دکتر روح الله صدیق

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: ruohollahseddigh@gmail.com

     
 

دکتر وحید ظریفی

تخصص: قلب و عروق

E.mail: V. Zarifi@yahoo.com 

     
   

دکتر احمد عاشوری

تخصص: روانشناسی بالینی

 

     
 

دکتر کاوه علوی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

E.mail: kh alavi@yahoo.com 

     
 

دکتر محمد قدیری وصفی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: ghadiri_mohamad@yahoo.com

     
   

دکتر عاطفه قنبری جلفایی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

     
   

دکتر علیرضا کافیان تفتی

تخصص: روانپزشکی

 CV

E.mail: info@drkafian.ir

     
 

دکتر هما محمدصادقی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: hovida@yahoo.com

     
   

دکتر شیرین معتمدی

تخصص: بیهوشی

 

     
 

دکتر پژمان مهرداد قائم مقامی

تخصص: روانپزشکی

 

     
 

دکتر شبنم نوحه ‌سرا

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

E.mail: shnohesara@yahoo.com

     
 

دکتر مهدیه وارث وزیریان

تخصص: روانپزشکی

 

     
   

دکتر فاطمه هادی

تخصص: روانپزشکی

رتبه علمی: استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

CV

E.mail: fatemehadi88@yahoo.com

 

     
 

دکتر زهرا یداللهی

تخصص: روانپزشکی

 

     
  لینک برنامه هفتگی متخصصان