منو داخلي
بخش زنان

رییس بخش:

دکتر کاوه علوی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

روانپزشکان بخش:

دکتر مسعود احمدزاد اصل - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر شیوا ثریا - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر کاوه علوی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر فاطمه هادی - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرپرستار بخش:

خانم دستور - کارشناس پرستاری

جانشین سرپرستار:

ملیحه رنجبر - کارشناس پرستاری

منشی بخش: فاطمه عبدلی

تعداد پرستاران: 12

تعداد بهیاران: 2

تعداد کمک بهیاران: 3

تعداد تخت بستری: 30

برنامه ویزیت بیماران بستری و آموزش بالینی کارآموزان، کارورزان و دستیاران:  

شنبه          دکتر علوی (راند آموزشی)، دکتر احمدزاد (راند آموزشی)، دکتر هادی (راند آموزشی)

یکشنبه     دکتر احمدزاد (راند آموزشی)

دوشنبه      دکتر علوی (راند آموزشی)، دکتر احمدزاد (راند آموزشی)، دکتر هادی (راند آموزشی)   

سه شنبه    دکتر علوی (راند آموزشی)، دکتر هادی (راند آموزشی)

چهارشنبه  دکتر علوی (راند آموزشی)، دکتر احمدزاد (راند آموزشی)، دکتر هادی (راند آموزشی)

پنجشنبه    دستیار روان‌‌‌پزشکی

جمعه       دستیار روان‌‌‌پزشکی

سایر برنامه‌های بخش:

آموزش بیماران بستری: در ابتدا و طول مدت بستری؛ توسط سرپرستار و سایر پرستاران بخش

راند پرستاری: همه روزه

گروه ‌‌درمانی: هر هفته دو جلسه؛ توسط دکتر احمدزاد و دکتر هادی روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 10 تا 11

کنفرانس ماهانه: هر ماه یک کنفرانس علمی در جلسه داخلی بخش

آموزش تجهیزات بخش به پرسنل: هر سه ماه یکبار توسط مسئول آموزش بخش

ورزش صبحگاهی بیماران: روزانه از ساعت 9 تا 9:30

کتاب‌خوانی بیماران: حضور بیماران در کتابخانه بخش و انجام کتاب‌خوانی گروهی و امانت کتاب جهت مطالعه و سرگرمی

کلاس قالیبافی و گلیم بافی بیماران: سه روز در هفته در کارگاه بخش

کلاس مرواریدبافی و گلدوزی بیماران: سه روز در هفته در کارگاه بخش

کلاس رنگ‌آمیزی و کاریکاتور بیماران: دو روز در هفته در کارگاه بخش

پخش موسیقی: هر روز عصرها برای شاد کردن اوقات بیماران 

توزیع پمفلت‌های آموزشی به بیماران: از جمله عوارض سیگار، کنترل خشم، حین بستری، مهارت‌های ارتباطی، اختلالات خلقی و ... 

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 264 و 265