منو داخلي
آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه:

دکتر مهناز بهرامیان - دکترای علوم آزمایشگاهی

سوپروایزر آزمایشگاه:

ندا خمامی - کاردان آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه:

آزمایشگاه دارای بخش‌های ایمونولوژی، بیوشیمی، هورمون شناسی، هماتولوژی، سرولوژی، میکروب شناسی و انگل شناسی می‌باشد. درحال حاضر آزمایشهای ایمونولوژی و هورمون و باکتریولوژی به مرکز فیروزگر ارسال می‌گردد و بقیه آزمایشها در اسرع وقت در این آزمایشگاه با دقیق‌ترین جواب داده می‌شود. این آزمایشگاه با بهره گیری از پرسنل باتجربه و آموزش دیده و در محیطی بسیار صمیمی و دوستانه و علمی و همچنین با به کارگیری دستگاه‌های تمام اتوماتیک و مواد و کیتهای درجه 1 و آخرین مراجع و کتب و نشریات علمی مشغول ارائه خدمت می‌باشد.

در این آزمایشگاه سعی گردیده گام به گام با پیشرفت‌های جدید آزمایشگاهی، تکنیکهای تازه و نوین بررسی و پیاده سازی شود؛ در نتیجه بهترین و مطمئن‌ترین جوابهای آزمایش در اختیار بیماران و پزشکان محترم قرار داده می‌شود.

در مورد کنترل کیفی و استاندارد کردن دستگاهها و نتایج آزمایشها، همواره این آزمایشگاه با مراکز معتبر دانشگاهی و همچنین آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت و درمان در تماس بوده و با بهره گیری از سرم کنترلهای کمپانی‌های معتبر جهانی، تمام مراحل آزمایش و نتایج به دست آمده کنترل کیفی می‌گردند. رتبه ممتاز این آزمایشگاه در سالهای متمادی، این امر را به اثبات می‌رساند.

رسالت آزمایشگاه:

این آزمایشگاه با تلاش روزافزون خود سطح خدمات تشخیصی را ارتقا داده و از این رو در نیل به اهداف بهداشتی درمانی و پایش درمان کوشش می‌نماید و با اجرای الزامات استانداردها در آزمایشگاه، در ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاهی قدم برمی‌دارد. این آزمایشگاه طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل نموده، تصمیم دارد ضمن حفظ و ارتقای تضمین کیفیت خود، در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه‌ها نیز شرکت نماید و در ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاهی در منطقه نقش داشته باشد.

دستورالعمل پذیرش آزمایشگاه: 

1- دريافت درخواست آزمايش و احرازهويت مراجع با مدارك (نسخه دفترچه يا نسخه آزاد همراه با كارت شناسايي)

2- براي نمونه‌هاي ارسالي از مركز ديگر؛ انطباق نمونه با مدارك، شرايط نمونه گيري، انتقال و قرارداد مربوطه

3- پذيرش مراجع يا نمونه (در صورت عدم امكان پذيرش؛ توجيه و راهنمايي مراجعان طبق راهنماي نمونه گيري)

4- ارجاع به صندوق جهت دريافت هزينه آزمايش و صدور قبض براي مراجع و آزمايشگاه

5- دريافت و كنترل قبض پرداخت شده و تحويل رسيد براي دريافت جواب به مراجع

6- ارجاع مراجعه کننده يا نمونه به بخش نمونه گيري همراه با رسيد مشخصات

7- چاپ ليست نمونه گيري بيماران بستري ساعت7:30صبح (در صورت خرابي سيستم در بخشها يا آزمايشگاه؛ تهيه ليست دستي طبق دستورالعمل مربوطه)

8- گزارش و ارسال نمونه‌هاي ارجاعي به آزمايشگاه مورد نظر در ساعت و روز معين در هر هفته و دريافت و انطباق نتايج با نمونه‌هاي ارسال شده در نوبت قبل، ثبت در فايل جوابدهي بيمار در شبكه، بايگاني يك نسخه از جواب اصلي در آزمايشگاه و تحويل نسخه دوم به مراجعان

9- گزارش ليست كار بخشهاي آزمايشگاه روزانه، مجزا و بموقع و گزارش سريعتر درخواستهاي اورژانسي

10- ثبت نتايج آزمايشها از ليست كاري در فايل جوابدهي بيمار در سيستم شبكه، روزانه و در اسرع وقت

11- بازنگري نتايج ثبت شده قبل از نهايي شدن جوابها به منظور جلوگيري از خطا در گزارش نتايج

12- پرينت جوابهاي نهايي بيماران بستري و سرپايي و امضای مسئول آزمايشگاه و انتقال در زونكن مربوطه

13- گزارش ماهانه از درآمد كلي آزمايشگاه (سرپايي  و بستري- بيمه و آزاد) و تحويل به حسابداري مركز

14- گزارش آمار فصلي و ماهانه از تعداد و نوع خدمات ارائه شده و تعداد بيماران بستري و سرپايي، بيمه و آزاد

15- مطالعه دستورالعمل ايمني و رعايت اصول ايمني نمونه گيري و استفاده از امكانات و لوازم ايمني

16- گزارش حوادث مخاطره آميز مثل رفتن سوزن خونگيري در دست نمونه گير يا مجروح شدن توسط بيمار

17- ثبت موارد عدم انطباق مربوط به هر يك از موارد فوق در فرم مخصوص بعد از پيگيري و تاييدعدم انطباق

18- ثبت فعاليتهاي مربوط به نگهداري، سرويس يا تعمير تجهيزات موجود بخش در فرم مخصوص

شرايط لازم براي نمونه گيري از مراجع:

1-مناسب بودن حال عمومي مراجع                     

2-رعايت ناشتايي در موارد لزوم

(ناشتايي به مفهوم نخوردن غذا، مايعات (به جز آب)، شكلاتها و انواع تنقلات، شربتها، آدامس و دارو (بدون مجوزپزشك) و عدم مصرف دخانيات در طي12ساعت پيش از آزمايش)

آزمايش‌هايي كه نياز به ناشتايي دارند:                                      

·         براي آزمايش قند، چربي، آهن و آلكالن فسفاتار خون حتماً بايد ناشتا باشيد.

·         براي آزمايش قند ناشتا (FBS)، هشت تا ده ساعت ناشتايي لازم است و براي قند2ساعته (2hpp) بعد از گرفتن نمونه ناشتا، صبحانه صرف شود و دقيقاً 2ساعت بعد از صرف صبحانه، مجدد خونگيري شود. در طي2ساعت، از خوردن، آشاميدن، مصرف دخانيات، پياده روي و ورزش خودداري كنيد.

·         براي آزمايش چربي خون (كلسترول و تريگليسیريد) حداقل 12ساعت ناشتايي رعايت شود.

·         داروهايي كه پزشك اجازه قطع مصرف آنها را نمي‌دهد، بايد آزمايشگاه را از مصرف آن مطلع كنيد.

·         براي آزمايش كلسيم، فسفر، آميلاز، اسيد فسفاتاز، انسولين و PSA بهتراست ناشتا باشيد.

·         براي آزمايش ليتيم بايد 12ساعت قبل از خونگيري مصرف نشود.

·         براي تست تحمل گلوكز(GTT) روزانه كربوهيدرات كافي مصرف شود و از 12ساعت قبل  بايد ناشتا باشيد. خانمهاي حامله نياز به ناشتايي ندارند.

·         مسواك كردن طي ناشتايي اشكال ندارد.

·         براي آزمايش مدفوع (OB) يك هفته قبل، از مصرف داروهاي مسهل، ملين‌ها و شياف‌هاي روغني اجتناب شود.

·         براي آزمايش خون در مدفوع (OB) در صورت ابتلا به بواسير يا شقاق، آزمايشگاه را مطلع كنید. خانمها در ايام  قاعدگي نمونه گيري نكنند. در صورت داشتن سابقه خونريزي لثه 48ساعت پيش از آزمايش، از مسواك زدن و استفاده از نخ دندان خودداري نماييد. حدود48 ساعت قبل از آزمايش، از مصرف قرص آهن، كپسول هماتينيك و فيفول، ايندومتاسين، آسپرين، بروفن، كورتون و ويتامين C خودداري نماييد.

·         براي آزمايش كشت ادرار، حداقل از3 روز قبل، آنتي بيوتيك مصرف نشود و نمونه مياني ادرار گرفته شود.  

آزمايش‌هاي اورژانس با تشخيص پزشك:

  قند - اوره - كراتينين - سديم - پتاسيم - كلسيم - ليتيم –CBC-U/A - S/E (ديسانتري)- opoid

  زمان بندي جوابدهي آزمايش‌هاي اورژانسي  حداكثر تا يك ساعت بعد از نمونه گيري مي‌باشد.

گزارش نتايج آزمايش‌های سرپايي در آزمايشگاه:  

رديف

نوع آزمايش

زمان نمونه گيري

زمان جوابدهي آزمايش

1

ليتيم

قبل از 10 صبح

ساعت 11 تا30/11

2

هماتولوژي

قبل از 10 صبح

ساعت 11 تا30/11

3

بيوشيمي روتين

قبل از 10 صبح

ساعت 12به بعد

4

ادرار

-

2 ساعت پس از نمونه گيري

5

عدم اعتياد

-

1 ساعت پس از نمونه گيري

6

تيروييد و هورمون

-

2هفته بعد با تماس قبلي

 
ساعت کار آزمایشگاه:
 
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30
پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30
 

ساعت نمونه گیری از مراجعان به جز مواقع اورژانس:

 

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 10:30

 

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 235