منو داخلي
داروخانه
   

مسئول فنی داروخانه:

دکتر مریم السادات سادات رسول - دکترای داروسازی

ساعت کار داروخانه:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 219