منو داخلي
واحد مدارک پزشکی
 

مسئول مدارک پزشکی:

مهرو فراهانی - کارشناس ارشد مدارک پزشکی

پرسنل واحد:

مهناز نصیری - کارشناس مدارک پزشکی

رقیه نوروزنیا - کارشناس مدارک پزشکی  

معرفی واحد:

فلسفه وجودی بخش مدارک پزشکی، مدیریت و اداره اطلاعات مراقبتهای بهداشتی درمانی می‌باشد؛ لذا ارائه اثربخش خدمات مرتبط با پذیرش بیماران، نگهداری کلیه سوابق بالینی بیماران به منظور پاسخگویی به نیازهای منطقی آنها، ارائه اطلاعات آماری کلیه فعالیتهای بالینی بیمارستان، طبقه بندی بین المللی بیماری‌ها و اقدامات درمانی به منظور پیشبرد امر تحقیق و پژوهش با حفظ کرامت انسانی مراجعان و در راستای جلب رضایت آنها با بهره گیری از متعهدترین نیروها از طریق آموزش مداوم، از اهداف این واحد می‌باشد.

مراحل دریافت مدارک پزشکی:

1.      مراجعه به واحد مدارک پزشکی با ارائه نامه رسمی از مراکز و ارگانها  نظیر (پزشکی قانونی، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و...)

2.      مراجعه به واحد مدیریت جهت امضا و شماره نامه

3.      مراجعه به واحد مدارک پزشکی جهت دریافت مدارک پزشکی

نکاتی درباره تحویل خلاصه پرونده:

موارد ذیل در خصوص بیماران اعصاب و  روان باید مد نظر قرار گیرد:

  • تحویل خلاصه پرونده بیماران اعصاب و روان تنها به ولی یا قیم قانونی بیمار مجاز می‌باشد.
  • تحویل پرونده بیماران اعصاب و روان تنها با درخواست مراجع قضایی یا قانونی مجاز می‌باشد. 

«پرونده بیماران مرکز شهید اسماعیلی پس از تعطیلی آن مرکز، به مرکز روانپزشکی ایران انتقال یافته است.»

ساعت کار واحد مدارک پزشکی:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 205 و 203