منو داخلي
درمانگاه روانپزشکی عمومی

برنامه حضور روانپزشکان در درمانگاه

شنبه صبح:

دکتر امیر شعبانی - دکتر شیوا ثریا - دکتر شبنم نوحه سرا - دکتر مهدیه وزیریان

شنبه عصر:

دکتر محمدرضا شالبافان - دکتر کاوه علوی - دکتر بهنام شریعتی

یکشنبه صبح:

دکتر منصور صالحی - دکتر کاوه علوی - دکتر امیرحسین جلالی ندوشن - دکتر علیرضا کافیان تفتی - دکتر زهرا یداللهی - دکتر مهشید رابطیان - دکتر احمد عاشوری (روانشناس)

یکشنبه عصر:

دکتر فاطمه هادی - دکتر شیوا ثریا

دوشنبه صبح:

دستیاران روانپزشکی کشیک

دوشنبه عصر:

دکتر فاطمه هادی - دکتر محمدرضا شالبافان (یک هفته در میان)

سه شنبه صبح:

دکتر محمد قدیری وصفی - دکتر حمیدرضا احمدخانیها - دکتر زهرا یداللهی - دکتر علیرضا کافیان تفتی - دکتر محمدرضا شالبافان - دکتر مسعود احمدزاد اصل - دکتر مهدیه وزیریان - دکتر مهشید رابطیان

سه شنبه عصر:

دکتر امیرحسین جلالی ندوشن - دکتر فاطمه هادی - دکتر کاوه علوی

چهارشنبه صبح:

دکتر سید وحید شریعت - دکتر پژمان مهرداد قائم مقامی - دکتر فاطمه هادی - دکتر روح الله صدیق - دکتر هما محمدصادقی - دکتر احمد عاشوری (روانشناس) - دکتر وحید ظریفی (متخصص قلب و عروق)

چهارشنبه عصر:

دکتر محمدرضا شالبافان

پنج شنبه صبح و عصر:

دستیاران روانپزشکی کشیک