منو داخلي
دندانپزشکی
 

مسئول واحد دندانپزشکی:

دکتر هلن ساسانیان - دندانپزشک

معرفی واحد:

ساختمان دندانپزشکی روبه‌روی اورژانس  بیمارستان قرار دارد و روزانه پذیرای مراجعان بستری، سرپایی  و پرسنل  می‌باشد.

خدمات ارائه شده: 

1- معالجات لثه، جرم‌گیری و دستورات بهداشتی

2- ترمیم دندانهای قدامی و خلفی

3- کشیدن ریشه‌های شکسته و عفونی پس از تجویز دارو

4- رادیوگرافی جهت تشخیص

ساعت کار دندانپزشکی:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 12:30

تلفن تماس:   

021-44503395-9

داخلی 251