منو داخلي
سمعی بصری

مسئول واحد:

فهیمه شعبانی

معرفی واحد:

واحد سمعی بصری تمامی خدمات دیداری و شنیداری را در سالن کنفرانس و سالن آمفی تئاتر ارائه می‌دهد. همچنین از همایش‌ها، جلسات و برنامه‌های برگزارشده در بیمارستان تصویربرداری و عکسبرداری می‌نماید.

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 267