منو داخلي
درمانگاه اختلالات مصرف مواد

پزشکان درمانگاه:

دکتر حمیدرضا احمدخانیها - دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر روح الله صدیق - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر شیوا ثریا - استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کادر پرستاری:

اکرم کاظمی - لیلا تبریزی

روانشناسان درمانگاه:

الهام فراهانی - سمیه میرزایی - سهیل محمدی

نوع خدمت:

ارائه مشاوره و درمان‌های فردی و گروهی به مراجعان وابسته به مواد و دارو

انجام روان‌درمانی و خانواده‌درمانی

انجام درمان با متادون و بوپرونورفین

نحوه پذیرش:

با ارائه معرفی نامه یکی از روانپزشکان این بیمارستان

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن تماس:

021-44503395-9

داخلی 249