منو داخلي
ویزیت در منزل

روانشناس مسئول واحد:

فاطمه سلطانی مقدم - کارشناس روانشناسی بالینی

معرفی واحد: 

ويزيت در منزل بخشي از روانپزشکي جامعه‌نگر است. هدف از روانپزشکي جامعه‌نگر ارائه خدمات بهداشت روان در سطح جامعه و در نتيجه دسترسي آسان‌تر بيماران به خدمات بهداشت روان، صرف هزينه کمتر و صرفه‌جويي در وقت مي‌باشد. لذا طرح ويزيت در منزل، آن دسته از بيماران اسکيزوفرن، اسکيزوافکتيو و اختلال دو قطبي را در بر مي‌گيرد که به دلايل مختلف از جمله عدم همکاري، شدت بيماري، مشکلات اقتصادي و غيره، امکان مراجعه مستقيم به مراکز درماني را جهت پيگيري ندارند.

اين بيماران به طور دوره‌اي توسط تيمي که سرپرستي آن را يک روانپزشک به عهده دارد، ويزيت می‌شوند و ضمن تجويز دارو و در صورت نياز، مداخلات غیردارويي (روانشناسي و مددکاري) جهت بهبود وضعيت بيمار و خانوده وي انجام خواهد شد.

اهداف و برنامه‌هاي طرح ويزيت در منزل:

·         ارائه حمايت عاطفي به خانواده بيمار

·         استمرار رابطه درماني با درمانگر و تيم درماني

·         امکان کنترل مستمر بيماران از نظر عوارض دارويي

·         کاهش عود بيماري و در نتيجه کاهش هزينه‌هاي درماني

·         امکان مداخله در بحران‌هاي خانوادگي و اجتماعي بيماران

·         کاهش استرس خانواده با ارائه خدمات روانشناختي کوتاه مدت

·         ارزيابي مستمر کارکرد بيمار و سوق دادن او به سمت فعاليت‌هاي مناسب

·         کاهش عود بيماري‌هاي رواني و در نتيجه کاهش هزينه‌هاي درماني روانپزشکي

·         راهنمايي تيم، منجر به افزايش برخورداري خانواده از خدمات اجتماعي و حمايتي مي‌گردد.

·         افزايش آگاهي خانواده از نوع رفتار با بيمار که خود باعث کاهش عود بيماري‌هاي رواني مي‌شود.

·         با توجه با رايگان بودن خدمات ارائه شده نوعي کمک اقتصادي به افراد تحت پوشش تلقي مي‌گردد.

·         به حداقل رساندن مشکلات اقتصادي و اجتماعي که مانع برنامه پيگيري درمان توسط بيمار و خانواده مي‌گردد.

ساعت کار واحد:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30

تلفن‌های تماس:

021-44503395-9

داخلی 242 

مستقیم:

021-44503400