منو داخلي
مرکز عصب‌شناختی

مسئول مرکز عصب شناختی:

دکتر محمد قدیری وصفی - دانشیار گروه روانپزشکی

کارکنان واحد:

دکتر سید وحید شریعت - دانشیار گروه روانپزشکی

دکتر کاوه علوی - استادیار گروه روانپزشکی

معصومه قلیچ خانی – کارشناس روانشناسی بالینی

معرفی واحد:

مرکز خدمات عصب شناختی واحدی است که از بهمن ماه سال 1392 بعد از انجام پژوهش‌های گسترده در این حوزه فعالیت خود را آغاز نمود.

از فعالیت‌های این مرکز، می‌توان دو حوزه عمده پژوهش و ارزیابی را نام برد. در حال حاضر طرح پژوهشی بررسی طولی سیر عصب روانشناختی اختلالات مصرف متامفتامین (سوء مصرف و وابستگی) و اختلال سایکوتیک ناشی از متامفتامین که در ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی تایید شده، در حال اجراست. در حوزه ارزیابی، کارکردها و عملکردهای شناختی بیماران دچار آسیب و ضایعه مغزی که کاندیدای جراحی‌های مربوطه می‌باشند، مورد ارزیابی قبل و بعد از عمل جراحی قرار می‌گیرند؛ مانند ارزیابی هوش، حافظه، عملکردهای اجرایی، حافظه کاری، توانایی نگهداری توجه و مهارتهای انعطاف پذیری، برنامه ریزی، هیجان و غیره.

ارزیابی و مصاحبه اولیه توسط روانپزشکان و پس از آن، ارزیابی‌های دیگر توسط روانشناسان بالینی متخصص در حوزه روان‌سنجی انجام می‌پذیرد. همچنین ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات مصرف مواد و اختلالات مزمن روانپزشکی بنا به درخواست پزشک برای بیماران بستری و سرپایی انجام می‌شود.

نمونه‌هایی از ابزارهای ارزیابی به شرح زیر می‌باشد:

WAIS: ٌWechsler intelligence quotient

WMS: Wechsler memory quotient

WCS: Wisconcin cart sorting-Reasoning and the ability to adapt

اندازه گیری بازداری پاسخ، توجه انتخابی، تغییرپذیری و انعطاف پذیری شناختی: STROOP

بررسی فرایند و سرعت پردازش اطلاعات، نگهداری توجه، ظرفیت و میزان پردازش اطلاعات: PASAT

TOL: Tower of londen-Planing

IOWA: IOWA Gambeling task-planing, Executive functions

N-BACK: Sustain attention

.CPT: Continuouse performance test

SDA: Selective and divided attention

BAR-ON: (EQ) Emotion quotient

ANDRE-REY: Short term memory

ارزیابی شاخص‌های اساسی آسیب‌های درون جمجمه‌ای: BENDER GESHTALT

حافظه، ادراک و توانایی‌های بنیادی بینایی: BENTON 

برآورد حافظه بینایی: KARAD

......

نحوه پذیرش:

مراجعان می‌توانند با ارائه معرفی نامه یکی از روانپزشکان این مرکز، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15:30 به صورت حضوری در مرکز خدمات عصب شناختی و یا تماس با شماره تلفن‌های زیر نوبت بگیرند.

کلیه خدمات در صورت ارائه بیمه (تمامی بیمه‌های درمانی به جز بیمه طلایی)، با تعرفه بیمه انجام می‌شود.

ساعت کار واحد:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30

پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13:30 

تلفن‌های تماس:

021-44503395-9

داخلی 239

مستقیم:

021-44507834