منو داخلي
مدیریت

مدیر مرکز

دکتر رضا صادقی 

متولد 1343

دانش‌آموخته پزشکی عمومی از دانشگاه تهران در سال 1372

گذراندن دوره طرح در ایلام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1373

اشتغال به کار در واحدهای: بیمارستان امام جعفر صادق (ع)، بیمارستان شهید رجایی کرج، معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان روانپزشکی ایران

گذراندن دوره‌های Mini MBA، MPH

کارمند نمونه کشوری در شبکه بهداشت و درمان ساوجبلاغ

شرح وظایف مدیر بیمارستان