منو داخلي
سیستم نوبت‌دهی

شماره تلفن‌های نوبت‌دهی:

021-44508121 و 021-44508363 به صورت 24 ساعته

زمان تماس:

یک روز (غیر تعطیل) قبل از روز مورد نظر برای مراجعه

مثال:

من می‌خواهم برای روز سه‌شنبه وقت بگیرم. باید از ساعت 24:00 یکشنبه تا ساعت 24:00 دوشنبه با شماره فوق تماس بگیرم. البته اگر دوشنبه تعطیل رسمی بود، باید از ساعت 24:00 شنبه تا ساعت 24:00 یکشنبه تماس بگیرم.

توجه:

1- کد ملی بیمار را برای گرفتن نوبت تلفنی، همراه داشته باشید.

2- برای آگاهی از برنامه حضور پزشک مورد نظر خود در درمانگاه، به صفحه درمانگاه روانپزشکی عمومی مراجعه فرمایید.

3- در روز مراجعه، با وارد کردن کد ملی بیمار در سیستم نوبت‌دهی، از نوبت خود پرینت تهیه نمایید. 

نکته:

تمامی مراجعان در اولین نوبت باید به درمانگاه روانپزشکی عمومی مراجعه کنند. پزشک در صورت لزوم، مراجع را به درمانگاه‌های دیگر (غیر دارویی و روانشناختی - اختلالات مصرف مواد) معرفی می‌کند.